23 Şubat 2018 Cuma

VATANIN BAĞRINA DÜŞMAN DAYASIN HANÇERİNİ, BULUNUR KURTARACAK BAHTI KARA MADERİNİ

Meclis'in 13 Ocak 1921 günkü oturumunda İnönü Zaferi büyük bir coşkuyla kutlanmış, zaferi değerlendiren heyecanlı ve hararetli konuşmalar yapılmıştı. 

Aynı gün yapılan görüşmelerde söz alan Mustafa kemal Paşa zaferin heyecanını ve millete olan inancını şu sözlerle dile getirmiştir:

"Arkadaşlar,Muhittin Bey'in gayet kıymetli sözlerinin hasıl ettiği hissiyata tercüman olmak üzere bir iki kelime arz edeceğim. Milletimiz bugün bütün mazisinde olduğundan daha çok ve ecdadından daha çok ümit vardır. Bunu ifade için şunu arz ediyorum. Kendilerinin tabiri üzere cennetten vatanımızın bekçisi olan merhum Namık Kemal demiştir ki:

Vatanın bağrına düşman dayasın hançerini,
Yok mudur kurtaracak bahtı kara maderini?
          
İşte ben bu kürsüden bu yüce meclisin reisi sıfatıyla, yüksek heyetinizi teşkil eden bütün üyelerin her biri namına ve bütün millet namına diyorum ki:
          
Vatanın bağrına düşman dayasın hançerini,
Bulunur kurtaracak bahtı kara maderini.

22 Aralık 2015 Salı

ATATÜRK'ÜN ŞEHİT ASTEĞMEN KUBİLAY İÇİN TSK'YA GÖNDERDİĞİ BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal ATATÜRK’ ün, 28 Aralık 1930 tarihinde, Şehit Asteğmen Kubilay İçin Türk Silahlı Kuvvetlerine gönderdiği başsağlığı mesajıdır: 

Menemen’de yakınlarda meydana gelen gericilik girişimi sırasında Yedek Subay Kubilay Bey’in görevini yaparken öldürülmüş olmasından dolayı Cumhuriyet ordusuna başsağlığı dilerim.Kubilay Beyin şehit edilmesinde gericilerin gösterdiği vahşilik karşısında Menemen’deki halktan bazılarının alkışla onaylamaları, bütün cumhuriyetçi ve vatanseverler için utanılacak bir olaydır.

Vatanı savunmak için yetiştirilen, içteki her politika ve ayrılığın dışında ve üstünde saygın  bir konumda bulunan Türk subayının, gericiler karşısındaki yüksek görevinin yurttaşlar tarafından yalnız saygıyla karşılandığına kuşku yoktur. 
 
Menemen’de halktan bazılarının hataları bütün millette acıya sebep olmuştur. Saldırının acılığını tatmış bir kesime genç ve kahraman Yedek Subayın uğradığı saldırıyı, milletin bizzat Cumhuriyet’e karşı bir öldürme girişimi olarak kabul ettiği ve cüretkârlarla, destekçileri, ona göre takip edeceği kesindir. Hepimizin dikkati bu sorundaki görevlerimizin gereklerini duyarlılıkla ve gerektiği biçimde yerine getirmeğe yöneliktir. 
 
Büyük ordunun kahraman genç subayı ve Cumhuriyetin idealist öğretmenler topluluğunun değerli üyesi Kubilay’ın temiz kanı ile Cumhuriyet, hayatını tazelemiş ve kuvvetlendirmiş olacaktır.”

Kaynak:
ATATÜRK’ün Tamim, Telgraf ve Beyannameleri, Ank.2006, s.608

11 Kasım 2015 Çarşamba

ATATÜRK'ÜN ÖLÜMÜ DOLAYISIYLA 1 AY YAS İLAN EDEN ÜLKE: İRAN


Kültür ve Turizm Bakanlığı arşivlerinde yayınlanan bilgi doğrultusunda Atatürk’ün ölümü Tahran Gazetesi tarafından şu şekilde halka duyurulmuş:

"Atatürk'ün ölümü dolayısı ile Kraliyet Sarayı Şehinşâhi ve hükümet bir ay resmî yas ilân etmiştir. Majeste Şehinşah, gömme töreninin sonuna kadar İran'da askerî ve resmî binalar üzerinde ve yabancı ülkelerdeki İran temsilciliklerinde bayrakların yarıya indirilmesini emir buyurmuşlardır. Bu irade-i Şehinşahî bugün bütün gazetelerde ilân edilmiştir."